Kroons Cocktails - Handgjorda drinkmixer direkt till din postlåda

PRODUKTER

Integritetspolicy för Kroonscocktails.se

Senast uppdaterad: 2024-02-10

Kroons Cocktails är dedikerade till att skydda din integritet och behandla dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar information som samlas in när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in olika typer av personuppgifter för olika ändamål när du använder vår webbplats och våra tjänster. Det kan inkludera men är inte begränsat till:

Användning av personuppgifter

Vi använder de insamlade personuppgifterna för att:

Delning av personuppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter med tredje parter när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster, såsom betalningsbehandlare, leveranspartner och marknadsföringsplattformar. Vi försäkrar att alla tredje parter vi delar information med är skyldiga att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förstörelse. Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller enligt lagliga krav.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till, korrigering av eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och att begära begränsning av behandlingen. Kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har några frågor om vår integritetspolicy.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att återspegla eventuella förändringar i våra praxis och lagstiftning. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din integritet.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via info@kroonscocktails.se